NIEUWS

Q&A Webinar SUP-richtlijn: nieuwe regels voor wegwerpplastic

Tijdens de door Empack georganiseerde webinar over de SUP-richtlijn, zijn veel vragen gesteld door het virtuele publiek. Lees de gestelde vragen terug met antwoorden van de experts.

Erwin van Limpt

Jelmer Viersta

Sanne Westra

Rob Verhagen


LET OP! De lijst met vragen en antwoorden worden tot 16 juli 2021 aangevuld. Houd de pagina dus in de gaten.

Rob Verhagen: Jazeker, retail heeft een prominente plaats in de verduurzaming. De overheid moet er echter voor waken dat Plastic niet eenzijdig wordt gedemoniseerd (Plastic Tasjes eenzijdig beprijzen – Single Use Plastic Directive etc.). Dan krijgt de retailer het moeilijk in de communicatie dat plastic vaak in de keten het beste materiaal is.

Sanne Westra: Het plastic hoort alleen niet in het milieu thuis omdat het daar niet afbreekt, en aan die boodschap zouden retailers ook actief bij kunnen dragen. Je ziet het eerste zwerfafval vaak al in de buurt van winkels.

Rob Verhagen: Broodverpakkingen vers – In Nederland wordt brood veel ingevroren en is PE het juiste materiaal – voorkomt uitdroging en voedselverspilling. De PE folie wordt goed ingezameld en gerecycleerd, en eindigt niet als zwerfafval. Papier met coating is niet diepvriesbestendig en dan droogt brood uit.  Er zijn natuurlijkvarianten met een waxcoating die functioneren prima zolang het brood niet ingevroren wordt… Niet alle recycling installaties zijn er blij mee.

Rob Verhagen: In Nederland wordt deze Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid uitgevoerd door het Afvalfonds. Voor elke verpakking die op de markt gezet wordt moet per kilo door de producent betaald worden. Hiervan wordt de afvalinzameling en recyclage betaald. Per materiaalsoort is de infrastructuur anders alsmede het resultaat. Kijk ook op: https://afvalfondsverpakkingen.nl/monitoring/publieksrapport

Sanne Westra: In de praktijk zal het er op neerkomen dat via het Afvalfonds producenten geld betalen voor de opruimkosten van zwerfafval en dit geld wordt overgemaakt aan gebiedsbeheerders die hier zorg voor dragen. Zo wordt de financiële last voor het opruimen en voorkomen van zwerfafval verlegd van publiek geld naar producenten.

Rob Verhagen: Nee, zoals Jelmer al aangaf is de composteerbare folie in de praktijk vaak niet composteerbaar in de huidige installaties. Verder belandt deze combinatie van materialen soms bij het papier – waar het niet goed te recycleren is. In de praktijk wordt dit materiaal dus verbrand. Verder wordt er veel meer grondstof gebruikt dan bij een dunne PE folie.

Rob Verhagen: Helemaal mee eens. Laten we de grondstof in de keten houden en recycleren.

Sanne Westra: Daar ben ik het ook mee eens. De realiteit op dit moment is echter dat er toch veel verlies van materiaal plaatsvindt en in het zwerfafval terecht komt. Om op alle plastics een retourpremie te heffen, daar lijkt nu politiek en maatschappelijk nog geen draagvlak voor.

Rob Verhagen: De richtlijn focust op het reduceren van zwerfvuil. De functionaliteit van kunststof is leidend. Het zou gek zijn als deze materialen wel gewoon weggegooid mogen worden –bovendien zijn gecombineerde materialen niet recyclebaar en hebben vaak een hogere CO2 voetafdruk. Niet de juiste keuze.

Rob Verhagen: De richtlijn focust op het reduceren van zwerfvuil. De functionaliteit van kunststof is leidend. Het zou gek zijn als deze materialen wel gewoon weggegooid mogen worden –bovendien zijn gecombineerde materialen niet recyclebaar en hebben vaak een hogere CO2 voetafdruk. Niet de juiste keuze.

Rob Verhagen: De SUP wetgeving geeft geen verbod op single use verpakkingen. Er moet een duidelijke instructie op de verpakking komen. Composteerbare verpakkingen worden in Nederland (ook door het Plastic Pact) niet aanbevolen omdat ze een hogere CO2 voetafdruk hebben, recycling verstoren, vaak niet goed composteren in de installaties en dus verbrand worden.

Rob Verhagen: De single Use Plastic richtlijn focust zich op reductie van zwerfafval. Op de website van het KIDV staat een duidelijke uitleg en beslisboom. https://kidv.nl/single-use-plastics-richtlijn-2019. Snackverpakkingen zijn onderdeel van de richtlijn.

Rob Verhagen: Nee, we moeten consuminderen, meer hergebruiken en meer recycleren. Papier, Glas en metaal hebben een veel hogere CO2 voetafdruk dan Plastic.

Rob Verhagen: De Single-use Plastic richtlijn focust zich op reductie van zwerfafval. Op de website van het KIDV staat een duidelijke uitleg en beslisboom. Lees meer informatie: https://kidv.nl/single-use-plastics-richtlijn-2019

Rob Verhagen: We moeten focussen op circulaire ontwerp. Gecombineerde materialen zijn niet de oplossing. Dus kies voor mono!

Rob Verhagen: De eerste partijen met chemisch recyclaat zijn op de markt. Dit jaar en de komende jaren wordt er significant geïnvesteerd om ook voedselveilig recyclaat beschikbaar te krijgen. Voor PET is dit al het geval.

Rob Verhagen: De richtlijn focust op het reduceren van zwerfvuil. De functionaliteit van kunststof is leidend. Het zou gek zijn als deze materialen wel gewoon weggegooid mogen worden –bovendien zijn gecombineerde materialen niet recyclebaar en hebben vaak een hogere CO2 voetafdruk. Niet de juiste keuze.

Rob Verhagen: De single Use Plastic richtlijn focust zich op reductie van zwerfafval. Op de website van het KIDV staat een duidelijke uitleg en beslisboom. https://kidv.nl/single-use-plastics-richtlijn-2019. Snackverpakkingen zijn onderdeel van de richtlijn.

Sanne Westra: De Europese Commissie toetst of nationale overheden de richtlijn goed implementeren in nationale wetgeving. Als dit niet goed gebeurt, dan volgt er een ingebrekestellingsprocedure. De Lidstaat die het betreft krijgt dan de kans om alsnog te voldoen. Het Europese hof kan boetes opleggen bij non-compliance. Overigens is de Commissie vooraf geïnformeerd over hoe Nederland de richtlijn implementeert, en is commentaar van de Commissie bij de implementatie verwerkt.

Als lidstaten ervoor kiezen om verdergaande maatregelen te nemen, dan moeten ook die passen binnen EU afspraken.

Rob Verhagen: Krimpfolies zijn perfect te recycleren, en kunnen ook al uit recyclaat gemaakt worden. Deze worden gemaakt van PE.  Niet onderdeel van SUP richtlijn.

Sanne Westra: Als er onduidelijkheden zijn, kunnen we kijken of we deze kunnen ophelderen. Stel je vraag over dat wat u onduidelijk vindt rechtstreeks op SUP@minienw.nl. Het ministerie heeft een aantal nieuwsberichten uitgestuurd met uitleg over de richtlijn, die kunnen we u ook toesturen als u en bericht stuurt naar het mailadres.

Sanne Westra: Er is een infographic gemaakt die is te vinden op rijksoverheid.nl en er is er ook informatie te vinden voor consumenten op de website van milieu centraal. Voor marktpartijen die aan de SUP-wetgeving moeten voldoen is er de Europese guidance over definitie en reikwijdte van de wetgeving.

Sanne Westra: In Nederland zorgen gemeenten voor de infrastructuur voor het inzamelen van huishoudelijk afval en daar waar mogelijk voor gescheiden inzameling van verschillende afvalstromen. Nederland doet het in de ranglijsten goed qua recycling van verpakkingen. Het statiegeld op kleine flesjes zal hier ook aan bijdragen en dit wordt volgend jaar gevolgd door statiegeld op blikjes. Lang niet alle verpakkingen zijn nu goed recyclebaar. De uitdaging zit dus ook aan de kant van het ontwerpen van verpakkingen en niet alleen bij het gedrag van de consument.

Sanne Westra: We gaan in over 5 jaar de SUP-richtlijn evalueren en dan kan er gekeken worden welke aanvullingen nodig zijn. Maar rond de verpakkingen richtlijn komt de Europese Commissie eind dit jaar of begin volgend jaar met nieuwe voorstellen. Dat zou dus ook een moment kunnen zijn om de effecten van verschuiving naar andere materialen te evalueren.

Sanne Westra: Er wordt ook gekeken naar vervuiling in andere landen. Nederland werkt bijv. samen met Indonesië om de portieverpakkingen te verminderen en recyclingcapaciteit te realiseren. Ook is er een wereldwijde samenwerking om plastic vervuiling tegen te gaan in het samenwerkingsverband The New Plastics Economy Global Commitment.

Sanne Westra: Als er geen polymeren in zijn verwerkt dan valt het in principe niet onder de SUP-wetgeving. Er komen vanaf januari 2022 wel nieuwe regels over het gebruik van PFAS in voedselverpakkingen en voedselcontactmaterialen. Toepassing van PFAS is vanaf dan niet meer toegestaan.

Heb je het webinar gemist en wil je deze terugkijken? Dat kan! Klik op de onderstaande button.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws rondom Empack? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Bezoeken?

Ben je geïnteresseerd om de grootste verpakkingsbeurs van de Benelux bezoeken? Klik hieronder voor meer informatie over Empack op 9, 10 & 11 april 2024. 

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top