Kickstart vanuit VNV – Rondetafeldicussie rondom voedselverspilling

Informatie

Sprekers

Eelke Westra

De wereldbevolking groeit, steden worden groter en klimaatverandering zorgt ervoor dat productiegebieden op de ene plek verdwijnen en elders nieuwe ontstaan. Als we in de toekomst duurzame voedselzekerheid willen garanderen, moeten we de productkwaliteit in de keten onder controle hebben. Door de projecten die ik initieer ontwikkelen we geavanceerde en toepasbare technologieën die onze partners in staat stellen, in de hele keten van bederfelijke voedselvoorziening, dit mogelijk te maken.

Ga naar spreker »
Rijk Korlaar

Rijk Korlaar

Dinsdag om 11.30 kickstart de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen | Association of Packaging Professionals de EmpackNL met een mooie paneldiscussie over Food Waste en de rol die verpakkingen daarin kunnen en moeten spelen. Luister naar de experts die hun kant van de waardeketen belichten en stel vragen! Taco Kingma, Eelke Westra, Marieke Havermans en Mark van der Burgt zullen hun licht laten schijnen over de uitdagingen die iedereen in de industrie en daarbuiten hoofdbrekens bezorgen. Rijk van Korlaar zal het in goede banen leiden met ruimte voor vragen vanuit het publiek!

Ga naar spreker »
Taco

Taco Kingma

Dinsdag om 11.30 kickstart de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen | Association of Packaging Professionals de EmpackNL met een mooie paneldiscussie over Food Waste en de rol die verpakkingen daarin kunnen en moeten spelen. Luister naar de experts die hun kant van de waardeketen belichten en stel vragen! Taco Kingma, Eelke Westra, Marieke Havermans en Mark van der Burgt zullen hun licht laten schijnen over de uitdagingen die iedereen in de industrie en daarbuiten hoofdbrekens bezorgen. Rijk van Korlaar zal het in goede banen leiden met ruimte voor vragen vanuit het publiek!

Wat zijn de uitdagingen in de keten, voor de materiaalproducenten, voor de verpakkers, voor de levensmiddelenindustrie? Wat zegt de wetenschapper?
Doe mee en wellicht krijg je de argumenten om het gesprek met marketing aan te gaan!

Ga naar spreker »
Ton Knipscheer - Empack 2024

Ton Knipscheer

Ton heeft verschillende hogere posities gehad in de internationale verpakkingsindustrie, waaronder bij de Weidenhammer Packaging Group, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor het Nederlandse Dorpak, maar ook 8 jaar voor de Pringles kokers. Hij is lid van het bestuur van de European Co Packers Association, ECPA en sinds eind vorig jaar ook actief als Executive Director van ECPA. Ton is actief lid van de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen, VNV en jurylid van de NL Packaging Awards.

Ga naar spreker »

De Vereniging van Nederlandse Verpakkingskundigen (VNV) is een vereniging van experts op het gebied van verpakking en verpakken. De meeste leden ontwikkelen zich gedurende hun loopbaan van specialisten in een specifiek vakgebied tot ervaren deskundigen met een brede kijk op de keten van materiaal tot eindgebruik.

De VNV is een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring op persoonlijke titel. Dit draagt bij tot verbreding en verdieping van kennis en begrip, maar leden helpen elkaar ook bij het ontwikkelen van vaardigheden die van pas komen op weg naar meer strategische- en managementposities.

Met die focus op professionele ontwikkeling versterkt de VNV ook de positie van het vakgebied in de markt. Verpakking wordt steeds belangrijker. Het is een kritische factor bij innovatie, marketing, duurzaamheid en kostenbeheersing. Hier zijn verpakkingskundigen in thuis. Ze moeten steeds op de juiste niveaus kunnen acteren en invloed uitoefenen op strategie en besluitvorming.Dinsdag om 11.30 kickstart de Vereniging Nederlandse Verpakkingskundigen | Association of Packaging Professionals de EmpackNL met een mooie paneldiscussie over Food Waste en de rol die verpakkingen daarin kunnen en moeten spelen. Luister naar de experts die hun kant van de waardeketen belichten en stel vragen! Taco Kingma, Eelke Westra, Marieke Havermans en Mark van der Burgt zullen hun licht laten schijnen over de uitdagingen die iedereen in de industrie en daarbuiten hoofdbrekens bezorgen. Rijk van Korlaar zal het in goede banen leiden met ruimte voor vragen vanuit het publiek!

Wat zijn de uitdagingen in de keten, voor de materiaalproducenten, voor de verpakkers, voor de levensmiddelenindustrie? Wat zegt de wetenschapper?
Doe mee en wellicht krijg je de argumenten om het gesprek met marketing aan te gaan!

Scroll naar top