Houweling Group extends ISO certificates
Houweling Holding bv

Houweling Group breidt ISO certificaten uit

In 2019 haalde Houweling Group drie ISO-certificaten. Drie jaar later zijn de certificaten opnieuw uitgegeven én wordt gewerkt aan de ISO 26000 richtlijn.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Hercertificering
Sinds januari 2019 zijn we in het bezit van de volgende drie ISO-certificaten:

ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen
ISO 14001:2015 Milieumanagementsystemen
ISO 45001:2018 Gezond & Veilig werken
De certificaten hebben een geldigheid van drie jaar. In jaarlijkse controle-audits wordt na één en twee jaar gecontroleerd of we nog steeds werken volgens de ISO-standaarden. Aan het einde van het derde jaar is er een hercertificatie-audit. In die audit moeten we opnieuw bewijzen dat onze werkwijze en managementsystemen de ISO-normen waardig zijn. In januari 2022 bleek dat we de drie ISO-certificaten mogen blijven voeren.

We zijn trots dat bij de hercertificering ook blijkt dat we stappen blijven zetten in onze processen en kwaliteit. Tenslotte is een ISO-certificaat geen doel op zich, maar een manier om te blijven verbeteren.

Erik Forsten, manager QSHE Houweling Group

ISO 26000 richtlijn
Als organisatie willen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verbeteren en die nog serieuzer nemen. De internationale ISO 26000 richtlijn geeft duidelijke definities en afbakening van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en handvatten voor een verdere implementatie in de organisatie. Wij werken in 2022 dan ook aan de volgende stappen uit de richtlijn:

realisatie van bereidheid in de gehele organisatie
inventarisatie van de belanghebbenden en hun verwachtingen
vertaling van beleid naar praktijk
transparantie in doelen en haalbaarheid
For safe keeping
Wij streven naar duurzame groei voor toekomstige generaties. Werken volgens bovenstaande ISO-certificaten en -richtlijn waarborgt onze kwaliteit, milieuprestaties en de veiligheid en gezondheid van onze werknemers. Op die manier kunnen we werken aan de bescherming van product, plant en persoon. Nu en in de toekomst.

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top