NIEUWS

Klimaatimpact kunststoffen kan voor 2030 tot 50 procent omlaag

De rubber- en kunststofindustrie kan met de inzet van gerecyclede en biobased kunststoffen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot in ons land. Tot die slotsom komt CE Delft op basis van het onderzoek ‘CO2-reductie met circulaire kunststoffen’, in opdracht van de NRK en PlasticsEurope Nederland. De conclusies werden toegelicht tijdens het jaarlijkse seminar Future Proof Plastics, op dinsdag 2 november 2021.

Harold de Graaf, algemeen directeur van de NRK, is verheugd met de voor de industrie zeer positieve uitkomsten. ‘Voor kunststoffen is een CO2-reductie mogelijk van gemiddeld 50 procent en voor rubber tot wel 20 procent. De afzet van onze industrie stijgt de komende jaren, terwijl de footprint daalt. Dat is ontzettend goed nieuws.’

In 2030 moet Nederland, zoals het er nu naar uitziet, de uitstoot ten opzichte van 1990 met 55 procent hebben verlaagd. Alom bekend is dat gerecyclede en biobased kunststoffen bijdragen aan de circulaire economie en een verlaging van de CO2-emissies. Hoe meer afgedankte producten worden ingezameld en in plastic producten verwerkt, hoe minder afval wordt verbrand. Daarnaast is er met recyclaat en biobased veel minder op fossiel gebaseerd kunststof nodig.

Om hier concreet invulling aan te geven, zijn door de industrie in de Transitieagenda Kunststoffen enkele ambitieuze doelen gesteld. Vanaf 2030 moet in producten jaarlijks 850 kiloton gerecycled en 300 kiloton biobased kunststof worden verwerkt, respectievelijk 40 en 15 procent van de verwachte plasticproductie in dat jaar (heden: circa 10 en 1 procent).

Het onderzoek van CE Delft toont aan dat de industrie hiermee goed op weg is. Als de doelen worden bereikt, ligt in 2030 de CO2-uitstoot van de totale kunststofproductie 30 tot 44 procent lager, ofwel circa 2 Megaton. Puur gekeken naar de gebruikte kilo’s vermindert de CO2-uitstoot zelfs met circa 44 tot 56 procent (van 3,7 kg CO2-equivalent naar 1,9 kg CO2-equivalent per kg plastic).

Indirecte milieuwinst
Voor zowel rubber- als kunststofproducten zijn in het onderzoeksrapport enkele concrete voorbeelden opgenomen hoe de materialen ook andere sectoren helpen om de milieufootprint te verlagen, zoals met het oog op voedselbehoud en het verminderen van het brandstofverbruik. Deze indirecte voordelen zijn niet meegenomen in de cijfers, maar tellen wel voor een belangrijk deel mee in de CO2-reductie in Nederland en daarbuiten. Zo kan met de toepassing van 50 procent koolstofcomposiet in vliegtuigen een reductie van tussen de 260 en 130 kiloton CO2-equivalent over de gehele levensduur worden bereikt. ‘Deze concrete voorbeelden zijn het bewijs van de grote innovatiekracht en de ambities van de sector’, aldus De Graaf. ‘Neem ook de manier waarop onze leden de vijf Re’s in de praktijk brengen en de afgelopen jaren hebben gepresteerd met de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie. Dat geeft veel vertrouwen dat ook de ambities uit de Transitieagenda waargemaakt kunnen worden.’

Meer inzamelen en beter sorteren
Om deze doelen te bereiken moeten volgens Geert Bergsma, manager sector ketenanalyse bij CE Delft, nog wel de nodige hordes worden genomen. Gezien de toename van long life kunststof toepassingen in bijvoorbeeld woningen en voertuigen, is er te weinig afval voor een recyclingpercentage van hoger dan dertig à veertig procent. Om het streefbeeld uit de Transitieagenda te realiseren, is het noodzakelijk om bijna alle afgedankte kunststofproducten in te zamelen. Ook zal fors in de sortering moeten worden geïnvesteerd en moet chemische recycling worden doorontwikkeld. Voor de productie van biobased kunststof zullen voldoende biomaterialen beschikbaar moeten zijn.

Gelet op deze belangrijke uitdagingen is het volgens De Graaf essentieel dat de ketenpartijen de komende jaren goed samenwerken. ‘De circulaire economie is een opgave die de hele keten moet omarmen. Daar gaan we ons als NRK maximaal voor inzetten, samen met andere partijen. In die zin reiken wij iedereen de hand.’

Het rapport (en de factsheet) van CE Delft downloadt u hier.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws rondom Empack? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Bezoeken?

Ben je geïnteresseerd om de grootste verpakkingsbeurs van de Benelux bezoeken? Klik hieronder voor meer informatie over Empack op 9, 10 & 11 april 2024. 

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll naar top