Nieuws

Van wegwerpplastics naar praktische oplossingen voor hergebruik

Op 10 februari 2021 heeft staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die zij wil nemen om het gebruik van wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen te verminderen. In de brief gaat ze daarnaast ook in op verschillende andere zwerfafvalgerelateerde onderwerpen, zoals kauwgom, mondkapjes en sigarettenpeuken.

Van Veldhoven had bij de implementatie van de EU-Richtlijn wegwerpplastics (Sup-richtlijn) al aangekondigd later met extra maatregelen te komen. Onder meer GroenLinks verzocht om meer ambitie, maar de staatssecretaris wilde eerst de EU-Richtlijn ‘zuiver’ implementeren, omdat anders de implementatiedeadline in gevaar zou komen.

Hoe ambitieus Van Veldhoven de nieuwe maatregelen precies wil maken, moet nog blijken. Ze laat drie doelstellingen doorrekenen: een halvering van het gebruik van wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen, en minder en meer ambitieuze streefdoelen. Zo wil ze achterhalen wat realistisch en meetbaar zou zijn. Ook laat de staatssecretaris in beeld brengen wat andere lidstaten doen om de Europese reductieverplichtingen te realiseren.

Voor het bereiken van de doelstellingen wil Van Veldhoven goed rekening houden met zowel gebruikers als de betrokken sectoren (horeca, catering, evenementen). Vooral het aantrekkelijker maken van hergebruik ziet ze als kansrijk. De milieuwinst hiervan is doorgaans groter dan het onderlinge verschil tussen materialen. Ze zet daarom in op landelijke afspraken om herbruikbare bekers, bestek en verpakkingen overal waar mogelijk aan de gebruiker aan te bieden en het gebruik van wegwerp in de komende jaren waar mogelijk uit te faseren. Uiteindelijk moet dit leiden tot een breed gedragen aanpak.

Bijlagen

Verpakkingen onder de SUP-richtlijn. Een milieukundige verkenning van het mogelijke effect van maatregelen voor een aantal voorbeeldcases

Mogelijke beleidsmaatregelen om kauwgomvervuiling te verminderen

A study of the waste free cup systems at events as commissioned by Rijkswaterstaat in cooperation with Plastic Promise

Verbod op gratis eenmalige bekers. Onderzoek naar uitvoerbaarheid en vormgeving

Potentieel van hergebruiksystemen voor bekers en maaltijdcontainers

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll naar top