Programma

Programma Empack Reconnect

Op 17 september 2020 vond het eerste online voor de verpakkingsindustrie plaats: Empack Reconnect. Tijdens dit online event waren er verschillende interessante kennissessies te volgen. Hieronder vindt u een overzicht van het programma, kunt u de presentaties downloaden en livesessies terugkijken.

AJW

De haat-liefde verhouding tussen consument en duurzame verpakkingen

Albert Jan Swart - Sector Econoom Industrie, Transport en Logistiek

Sessie: Wat vinden Nederlandse consumenten eigenlijk van een duurzame verpakking en wie is volgens hen verantwoordelijk voor het duurzaam verpakken van eten en drinken? Hoe kunnen ketenspelers zoals de verpakkingsproducent, foodproducent en supermarkt hier op inspelen? ABN AMRO presenteert de uitkomsten naar aanleiding van haar consumentenonderzoek en interviews.
 
Wie is Albert Jan? Binnen de afdeling Sector Advisory richt hij zich op de sectoren Industrie en Transport & Logistiek. Hij doet onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van technologie of de arbeidsmarkt. Zijn aandacht gaat ook uit naar de manier waarop ondernemers op deze ontwikkelingen proberen in te spelen bij het bepalen van hun strategie. Hij gaat graag bij bedrijven langs om daarover in gesprek te gaan. Voorheen werkte Albert Jan als financieel journalist, onder meer bij De Telegraaf, en als data-analist op de afdeling Strategie bij informatieleverancier Elsevier, onderdeel van RELX Group. Studeren deed hij ook: Duits (in Berlijn), Nederlands (in Nederland) en Bedrijfskunde (aan Nyenrode).
KvdB

Ketendenken, de sleutel tot succes voor duurzaam verpakken

Senior Advisor Packaging - Schuttelaar & Partners

Sessie: Inzicht in de verpakkingsketen vanuit de supply chain invalshoek. Het maak- en verpakkingsproces is belangrijk onderdeel van de supply chain. Vele schakels zijn er dagelijks mee bezig. Ondanks dat de roep om duurzamer verpakken luider wordt, is verpakken vaak historisch bepaald. Hoe gaan we die broodnodige verduurzaming in gang trekken? Wat is ervoor nodig om dit te bereiken? In deze presentatie duikt Karel dieper in op deze vraagstukken.

Wie is Karel? Hij kijkt vanuit zijn achtergrond als logistiek- en verpakkingsspecialist en denkt graag out-of-the box naar bestaande processen en hun onderlinge samenhang in het grotere geheel. Als voormalig procurement manager verpakkingen binnen de FMCG heeft hij veel praktijkervaring opgedaan met de inkoop, verwerking en verduurzaming van een grote diversiteit aan (plastic) verpakkingen binnen het bedrijfsleven. Als consultant van Schuttelaar & Partners kan hij zijn opgedane ervaring gebruiken om andere bedrijven te helpen bij een versnelde verduurzaming van hun huidige verpakkingsprocessen.

EW

Trends en kansen voor reusable verpakkingen

Professor Energy, Resources & Technological Change - Universiteit Utrecht

Sessie: De transitie naar een circulaire economie en toenemende problemen rond het gebruik van plastic zetten ook de verpakkingsmarkt aan tot drastische veranderingen. De circulaire economie vraagt om inherent duurzame oplossingen. Herbruikbare verpakkingen zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing, en wereldwijd zijn vele bedrijven bezig met innovatieve oplossingen. Wat zijn de mogelijkheden en trends in herbruikbare verpakkingen? Wat zijn de randvoorwaarden om tot een duurzame herbruikbare verpakking te komen? Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Consortium for Research into Sustainable Packaging (CRISP) worden deze vragen besproken.

PaulSmitArnoFolkerts 2

Anders kijken naar veranderingen door corona

Paul Smit - Filosoof & Cabaretier

Arno Folkerts- Trainer in Verandermanagement

Sessie: Hoe werkt verandering? Daar waar verandermanagement in zo’n 70% van de gevallen mislukt, zien we in deze Corona crisis dat het gedrag van veruit de meeste mensen opeens wél verandert. Hoe werkt dat precies in ons brein? Hoe reageren mensen op een crisis? Welke inzichten kunnen we gebruiken als het gaat om vertrouwen, samenwerking en communicatie? Waarom is toiletpapier voor ons brein opeens zo belangrijk? Waarom werkte de uitspraak van Rutte: “Niet hamsteren!” averechts? In dit webinar geven Paul en Arno antwoorden op deze vragen.

Het circulair maken van verpakkingen speelt de komende jaren een grote rol. Alles moet recyclebaar worden en het gerecyclede materiaal moet ook weer opnieuw nuttig ingezet kunnen worden. Omdat dit vooral voor meerlaagse laminaat verpakkingen ‘een uitdaging’ is, richt Brightlands Materials Center zich hier specifiek op. Hieronder vindt u een overzicht van de sessies uit het symposium ‘Circular Challenges of Plastics Packaging’. 

Marnix van Gurp, Brightlands Materials Center

Kunststoffen zijn zeer succesvol toegepast in hoogwaardige, veilige en kostenbesparende verpakkingen van diverse producten, met name voeding. De waarde aan het einde van de levensduur maakte echter geen deel uit van deze vereisten. De steeds groter wordende problemen met de opwarming van de aarde en plastic afval vragen om gezamenlijke actie om de circulariteit van plastic verpakkingen drastisch te verbeteren.

Wie is Marnix? Marnix van Gurp is algemeen directeur van Brightlands Materials Center, een publiek-privaat R&D-centrum op het gebied van polymere materialen, geïnitieerd door TNO en de Provincie Limburg. Hij werkte vele jaren voor DSM, eerst als wetenschapper en later in R&D management voor DSM Engineering Plastics.

Caroli Buitenhuis, Green Serendipity

Sessie: Wat gebeurt er op beleidsniveau rondom verpakken in zowel Nederland, Europa als wereldwijd. En waar moet je als verpakkend bedrijf rekening mee houden voor de korte, middellange en lange termijn. In deze presentatie krijg je inzicht in de toekomst voor circulair verpakken tot 2050.

Wie is Caroli? Caroli Buitenhuis van Green Serendipity is gespecialiseerd in circulair verpakken en in biobased plastics. Zij heeft een track record op het gebied van prijswinnende duurzame verpakkingsconcepten, geeft workshops rondom circulair verpakken en bioplastics en is internationaal werkzaam voor zowel brand owners en retailers als voor overheid en R&D instituten.

Luuk Beenders, Blomix

Sessie: In de kunststof blaasproductenmarkt waarin wij actief zijn, is een duidelijke en steeds sneller wordende verschuiving te zien naar het gebruik van gerecycled materiaal. Veel partijen in de kunststof blow moulding branche, dragen bij aan het verder circulair worden van het proces. Dit begint bij het ontwerp van het product en eindigt bij het hergebruik van datzelfde product.

Wie is Luuk? Luuk Beenders is director van BLOMIX, een vooruitstrevende en meedenkende matrijzenmaker in de blow moulding branche, met een track record van bijna een halve eeuw. BLOMIX levert aan en werkt samen met toonaangevende merken en participeert in materiaalonderzoek bij de bekendste materiaalproducenten.

Vincent Mooij, SUEZ

Sessie: Sommigen zijn van mening dat chemische recycling het antwoord is op alle problemen bij de huidige recycling van plastic verpakkingen. Is het echt zo geweldig? Zal het echt alles veranderen? In deze sessie zullen we meer te weten komen over de problemen en vereisten en hoe dit zich verhoudt tot mechanische recycling.

Wie is Vincent? Vincent Mooij is hoofd van SUEZ.circpack® binnen SUEZ, een wereldleider in slim en duurzaam resourcebeheer. SUEZ.circpack® biedt expertise en certificering inzake recycleerbaarheid van verpakkingen aan merkeigenaren, retailers en verpakkingsbedrijven, met als doel de recycleerbaarheid van verpakkingen te vergroten. De diensten variëren van algemene workshops tot specifiek advies en van certificering tot laboratoriumtesten.

Tom Ligthart, TNO

Sessie: Er is een groeiende vraag naar duurzame verpakkingen, maar deze zullen wel ontworpen moeten worden. In het wetenschappelijk programma ‘Sustainable packages’ van KIDV en TiFN heeft TNO een bijdrage geleverd door het ontwikkelen van EnvPack, een tool voor de milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) van het ontwerp van verpakkingen. EnvPack is op een aantal hogescholen bij het opleiden van de toekomstige verpakkingsontwerpers gebruikt. In de presentatie wordt EnvPack toegelicht en worden voorbeelden van de toepassing gegeven.

Wie is Tom? Tom Ligthart is gepromoveerd in Milieu- en landbouwwetenschappen en werkzaam als LCA- en Duurzaamheidsexpert bij TNO. Hij ontwikkelde o.a. aanpassingen en uitbreidingen van de huidige LCIA-methodologie over de integratie van sociale factoren, industriële veiligheid en gezondheid. Daarnaast was hij betrokken bij het Top Instituut Food & Nutrition voor het ontwikkelen en toepassen van een op LCA gebaseerde verpakkingstool en gaf hij colleges over duurzaamheid van verpakkingen aan verschillende Nederlandse hogescholen.

Mark Roelands, TNO

Sessie: Om de circulaire economie van de grond te krijgen, is het nodig om meer plastics te recyclen en een hogere kwaliteit en waarde te behalen dan nu mogelijk is. In het domein van plastics recycling, zijn sortering en mechanische recycling van plastic afvalstromen de technieken die in praktijk worden toepast en voortdurend worden verbeterd. Chemische depolymerisatie van polyesters terug naar monomeren is een technologie die wordt opgeschaald door verschillende partijen. Ook thermisch-chemische processen zoals pyrolyse en vergassing zijn ver in ontwikkeling. Plastic afvalstromen worden hierin omgezet naar grondstoffen voor het maken van nieuwe plastics. Minder bekend is de opkomende techniek voor fysische recycling, waarbij polymeren worden opgelost en opgezuiverd vanuit plastic afvalstromen die met mechanische recycling lastig te verwerken zijn. TNO heeft een testopstelling gebouwd voor het dissolutie proces en onderzoekt hiermee wat de potentie is voor het terugwinnen van polymeren uit meerlaags verpakkingen.

Wie is Mark? Mark Roelands werkt bij TNO als senior scientist voor procestechnologie. TNO heeft als missie om de positie van de Nederlandse industrie te versterken en bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie zonder emissie van fossiele CO2. TNO ontwikkelt en evalueert hiervoor nieuwe processen gebaseerd op hernieuwbare koolstof en hernieuwbare energie. Mark en collega’s passen hun expertise op scheidingstechnologie toe om polymeren terug te winnen en op te zuiveren uit verschillende soorten reststromen plastics met fysische en chemische technieken.

Scroll naar top