Programma

Experts voorspelden de toekomst van verpakken

Naast een beursvloer met 250+ exposanten, die groots hadden uitgepakt, was er een enorme belangstelling voor de kennissessies in de theaters. Onderwerpen die uitgebreid aan bod kwamen waren de reductie van CO₂, voedselveiligheid en kunststof verpakkingen, ontwikkelingen omtrent de nieuwe SUP-richtlijn en de inzet van hernieuwbare materialen.

Met sprekers van o.a. Heineken, Albert Heijn, McDonald’s, Unox, Brightlands waren de theaters op veel momenten tot de laatste stoel bezet. Na afloop van de sessies was er ruimte voor interactie en daar werd volop gebruik van gemaakt.

Woensdag 8 september

Kickstart

KIDV_emp_programma

Impact meten en duurzaam verpakken

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)

09:30 - 10:15 uur

Op woensdagochtend 8 september 2021 lanceerde Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) tijdens Empack zijn nieuwste tool: de Sustainable Packaging Compass. Hiermee kunnen bedrijven hun verpakkingen doorrekenen op recyclebaarheid, circulariteit én milieu-impact. Hoe verhoudt deze tool zich tot andere tools om de impact van verpakkingen te meten? In welke situatie kun je welke tool het beste gebruiken?

Spreker-programma-pagina-Siem

Siem

Haffmans

Partners for Innovation

Cor Waringa - Heineken

Cor

Waringa

Heineken

Spreker-programma-pagina-Maartje

Maartje

Knaap

KIDV

Spreker-programma-pagina-Niels

Niels

van Marle

KIDV

Spreker-programma-pagina-Esther

Esther

Reynders

deSter

Theater

Dirk Groot - Zwerfinator
Jeroen Dekkers - Albert Heijn

Hoe moeilijk kan het zijn?

Dirk Groot - Zwerfinator & Jeroen Dekkers - Head of Supply Chain - McDonald's

10.30 uur – 11.30 uur

Mensen roepen vaak bij zwerfafval: “Hoe moeilijk kan het zijn om het in de prullenbak te gooien?” Afval komt op verschillende manieren in de natuur terecht en kan zelfs weer uit de prullenbak verdwijnen. Minder makkelijk dan gedacht dus.

Ton Knipscheer - Wattron

Optimalisering voor Digitaal Verwarmen

Ton Knipscheer - Global Sales Director - watttron

11.30 uur – 12.00 uur

Iedereen heeft het over Sustainable Packaging. De media staan vol van ‘Plastic Soup’ en iedereen wil nú actie. Plastic wordt steeds meer vervangen door karton. Is dat de oplossing? Kunnen wij zonder plastic? Laten we kunststof recyclebaar maken, laten we minder gebruiken. Mogelijk? Ja! Luister maar. 

Marc Reijnders - FieldLab Circular Packaging

Sorteren en recyclen van verpakkingen in de praktijk

Marc Reijnders - Directeur - FieldLab Circular Packaging
Emma Meerkerk - Engineer Special Projects - Thetford

12.00 uur – 12.30 uur

Na een korte introductie van het FieldLab en haar activiteiten kwamen enkele klanten aan het woord komen om het proces en resultaten te presenteren. Dit waren Unox inzake een rookworst verpakking en Thetford over een verpakking van toiletverzorgingsproducten.

Spreker-programma-pagina-website-Liselot
Peter van de Steenkiste - Warnez

Percepties rond verpakking doorbreken op basis van life cycle assessment

Lieselot Boone - Postdoctoraal onderzoeker - Universiteit Gent, onderzoeksgroep STEN
Peter Van Steenkiste - Product- en packaging manager - Warnez NV- Get Potatoed

12.30 uur – 13.00 uur

Het Circopack-project heeft als einddoel de ontwikkeling van een scan die het mogelijk moet maken bedrijven een gerichte en wetenschappelijke onderbouwde keuze te maken met betrekking tot duurzame
verpakkingsmaterialen van levensmiddelen. Met behulp van levenscyclusanalyse wordt de milieuduurzaamheid van verschillende levensmiddelverpakkingscombinaties nagegaan. In deze presentatie ligt de focus op verschillende verpakkingsopties voor aardappel.

Als aardappelinpakbedrijf wil Warnez NV een doordacht standpunt kunnen innemen rond onze keuzes van verpakkingsmaterialen, wat vandaag de dag niet evident is door enerzijds de perceptie van de consument, anderzijds de verschillende opinies  van stakeholders. Als deelnemer van het Circopack-project krijgen ze inzicht in zowel de grondstof-en CO2-voetafdruk bij de keuze van verschillende materialen.

Kennisprogramma voedselveiligheid - NRK Verpakkingen

14:00 - 15:45

NRK 200x200

Woensdagmiddag 8 september 2021 organiseerde NRK Verpakkingen een interessant kennisprogramma over de verschillende aspecten van voedselveiligheid bij kunststofverpakkingen. De actuele Europese wetgeving komt aan bod, net als de wetgeving buiten Europa en hoe het recyclen van kunststoffen past binnen de wetgeving voor voedselcontactmaterialen.

Roger Loop - NRK Verpakkingen

Korte introductie ‘Een podium voor kunststof verpakkingen’

Roger Loop - Directeur NRK Verpakkingen

14.00 uur – 14.15 uur

Kunststof verpakkingen hebben vele voordelen. Dit verklaart mede waarom ze niet meer zijn weg te denken uit het huidige verpakkingsaanbod. Alle voordelen ten spijt staat er echter druk op kunststoffen in het algemeen, en op kunststof verpakkingen in het bijzonder. Om de voordelen helder over het voetlicht te brengen en de nadelen van kunststof gezamenlijk aan te pakken, om zodoende de samenleving ten volle van kunststoffen te laten profiteren, is een gecoördineerde aanpak nodig. NRK Verpakkingen biedt de kunststof verpakking hiertoe het noodzakelijke platform.

Kris Callaert - NRK Verpakkingen

Recente en toekomstige wijzigingen in de Europese wetgeving 10/2011

Kris Callaert - Projectmanager kunststofverpakkingen en voedselcontact - NRK Verpakkingen

14.15 uur – 14.45 uur

Vanaf dit voorjaar zijn de vereisten van het 15e amendement van kracht voor producten die voor het eerst op de markt worden gebracht. Welke wijzigingen levert dit op in het 15e amendement van de Plastics verordening 10/2011? Tegelijkertijd is het eerste deel van de overgangsperiode geëindigd. Ook dit heeft gevolgen voor uw bedrijf. Welke?

Gabriëlle Wempe - Intertek

Voedselcontact wetgeving voor plastics buiten Europa

Gabriëlle van Benthem - Application Specialist Food Contact - Intertek

14.45 uur – 15.15 uur

Kunnen producten die zorgvuldig gecheckt zijn naar de Europese maatstaven voor voedselcontactmaterialen zonder meer wereldwijd vermarkt worden? En mogen we verwachten dat producten uit andere regio’s voldoen aan ‘onze’ eisen?

Kris Callaert - NRK Verpakkingen

Update en lopende initiatieven voor het toepassen recyclaat in voedselverpakkingen

Kris Callaert - Projectmanager kunststofverpakkingen en voedselcontact - NRK Verpakkingen

15.15 uur – 15.45 uur

De druk op het inzetten van gerecyclede kunststoffen voor verpakkingsmaterialen neemt toe. Dit geldt ook voor voedselverpakkingen en andere contactmaterialen. Ondanks Europese recyclingdoelen is er weinig tot geen voortgang in de Europese wetgeving die de inzet van recyclaat bij de productie van voedselcontactmaterialen mogelijk moet maken (EU-dossier 282/2008). Of lijkt dit maar zo?

Donderdag 9 september

Kickstart

MIW_empack_programma

Single-Use Plastics versus Single-Use Packaging

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

10:00 uur - 10:45 uur

Het gros van ons plastic afval is afkomstig van plastic voor eenmalig gebruik. De Europese Unie introduceert verschillende maatregelen om het gebruik van plastic te reduceren. Zo geldt er vanaf 3 juli een stapsgewijs verbod op bepaalde single-use plastics. Op woensdag 30 juni organiseerde Empack een webinar dat inging op de nieuwe wetgeving en wat dit betekent voor verpakkende bedrijven, verpakkingsproducenten, instanties en consumenten. Op 9 september werd hier een vervolg aan gegeven.

KIDV_emp_programma

Packathon studenten

10:45 uur - 11:00 uur

Aansluitend op deze sessie gaf Empack het woord aan studenten die hebben deelgenomen aan de Packathon 2021, de jaarlijkse ontwerpwedstrijd van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Deze vond online plaats op 31 maart en 1 april 2021. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Bunzl en het KIDV gingen zo’n honderd studenten, afkomstig van dertien universiteiten en hogescholen, de strijd aan. Het doel: innovatieve en circulaire verpakkingsconcepten als alternatief voor wegwerpverpakkingen. Het leverde meer dan twintig bijzondere ideeën op, met TerugBezorgd als uiteindelijke winnaar. Naast TerugBezorgd, deden ook studenten van Prik-it en Pack&Track hun pitch om hun concept onder de aandacht te brengen.

Brightlands Symposium

10:30 - 13:00 uur

Inzicht krijgen in oplossingen voor niet-recyclebare verpakkingen, hoe krijg je de kwaliteit van gerecyclede PE omhoog zodat het multifunctioneel inzetbaar is, is het echt wel verstandig om te kiezen voor hergebruik van verpakkingen en welke stappen zijn retailers aan het nemen op het gebied van duurzame verpakkingen? Dit alles kwam aan bod in dit symposium georganiseerd door Brightlands.

Harold Gankema 1

Oplossingen voor niet recyclebare verpakkingen

Harold Gankema - Program Manager Circular Packaging - Brightlands Materials Center

Om te voldoen aan de eisen, die overheden, brand owners en retailers stellen aan plastic verpakkingen m.b.t. recyclebaarheid in 2025 zal tijdens deze sessie ingegaan worden op mogelijke oplossingsroutes die door BMC (Brightlands Materials Center) onderzocht worden voor een aantal niet of slechts beperkt recyclebare verpakkingen, t.w. PET trays en multimateriaal stazakken.

Jens Gronheid - Albert Heijn

Duurzaam verpakken voor Albert Heijn

Jens Gronheid - Duurzaamheidsexpert - Albert Heijn

Albert Heijn heeft ambitieuze doelstellingen op het verduurzamen van de eigen merk verpakkingen. Welke stappen zijn er al genomen? Waarop ligt de focus de komende tijd op het gebied van reductie en recycling? Welke belemmeringen zijn er nog te overwinnen? En hoe kunt u daar bij helpen?

Sprekers_0000_Tom Ligthart

Meermalig, altijd een goede oplossing?

Tom Ligthart - Senior scientist sustainability - TNO
Meermalige verpakkingen worden vaak gezien als de meest duurzame verpakkingsoplossing, maar is dat nu altijd het geval? Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt getoond waarom dit niet altijd de meest duurzame keuze is. Daarnaast wordt een uitstapje gemaakt naar Single Use plastics en meermalige oplossingen.
Sprekers_0001_Sessie zonder titel0122

Gerecyclede PE inzetbaar voor dunne folies

Theo Schilder - Director Business Development - KIVO Plastic Verpakkingen

KIVO had het doel om LDPE verpakkingstoepassingen in hoge mate te voorzien van Post Consumer Recyclaat zonder veel in te leveren in belangrijke eigenschappen zoals foliedikte, seal-eigenschappen, krimp-eigenschappen, uiterlijk e.d. De analyse van BMC is belangrijke input geweest voor het beheersen en stroomopwaarts en stroomafwaarts afstemmen van kwaliteiten, recepturen en instellingen om juist die doelen te bereiken.

Joly Bogers - Trees for All
profiel_keeskok

Een groene toekomst begint vandaag - Let's act together

Joly Bogers - Relatiemanager Partnerships - Trees for All
Kees Kok - Project Manager - UnitedPackagingForest / Marketing Manager - Berry | PET Power

14:00 - 15:00 uur

Bomen zijn onmisbaar voor al het leven op aarde. Daarom zet Trees for All zich in voor een bosrijke wereld. We herstellen en planten wereldwijd bossen op een duurzame manier. Zo dragen we bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. 

UPF is een initiatief van verpakkings gerelateerde bedrijven, om samen een structurele bijdrage te leveren aan de ontbossing problematiek in de wereld. Samen zijn we sterk en kunnen we ook een significant bomenaantal doneren. Naast het bomencompensatie stuk, delen we onderling ook kennis op het gebied van duurzame initiatieven.