Werken in explosieve atmosferen? Gevaren !

Beschrijving

Statische elektriciteit kan bij vrijwel alle industriële processen ontstaan.
Vooral waar vaste stoffen, poeders, vloeistoffen, folies en kunststoffen worden geproduceerd.

Zo’n 80 procent van alle (industrieel) verwerkte stortgoederen is brandbaar en vormt daarom een explosierisico. Alleen al in België vindt naar schatting elke twee weken ergens een stofexplosie plaats! Een simpele vonk, een heet oppervlak of statische elektriciteit kan al risico opleveren. Preventie en curatieve maatregelen kunnen de schade beperken en ongelukken voorkomen.

Wanneer er van een vorm van transport sprake is kan statische elektriciteit een bron van hinder en explosiegevaar zijn. Daarbij worden mensen aan gevaarlijke situaties blootgesteld en moeten processen worden vertraagd of stilgelegd.

Mogelijke ontstekingsbronnen voor explosiegevaar zijn:

• Statische elektriciteit;
• Vlammen en hete gassen;
• Ioniserende straling;
• Mechanische vonken;
• Elektrische installaties;
• …

Een goede bescherming tegen statische elektriciteit is erg belangrijk. Bij een goede bescherming zal dit de productiviteit en efficiëntie verbeteren en zullen de productiekosten en gevaren verlagen. Statische elektriciteit is in de ATEX 137 richtlijn expliciet als een ontstekingsbron opgenomen en dient geneutraliseerd te worden . Bij de neutralisatie van statische elektriciteit is het van belang eerst een analyse te maken van de installatie en metingen. Iedere installatie is uniek.

De grootte van de ladingen is immers afhankelijk van verschillende factoren en deze zijn uniek voor iedere installatie. Rycobel voert al jaren deze analyses uit.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top