Veilig printen zonder ethanol

Beschrijving

Iets meer dan 4 jaar staat ethanol op de lijst met kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (CMR). Op de Empack in Utrecht legt SIMACO de nadruk op inkten voor inkjet printers die compleet vrij zijn van ethanol. Kostbare gevolgen voor de verbruiker worden hiermee vermeden.
2015 heeft het SZW (Ministerie van Soziale Zaken en Werkgelegenheid) ethanol op de CMR lijst gezet. Dit heeft zwaarwegende consequenties voor het coderen van verpakkingen omdat deze CMR stof nog steeds in veel originele inkten voor inkjetprinters gebruikt wordt. Wie deze inkten verder gebruikt moet aanvullende veiligheidsmaatregelen en registratie-eisen toepassen. SIMACO heeft het alternatief: inkten zonder CMR stoffen maar met dezelfde eigenschappen als de originele inkt wat contrast, hechting en betrouwbaarheid betreft. Bezoekers van de Empack kunnen zichzelf overtuigen en kennis maken met de specialist voor veilige inkjet inkten.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top