Brightlands Symposium

Circular challenges of plastics packaging

Iedereen die met verpakkingen te maken heeft, weet dat ‘het circulair maken van verpakkingen’ de komende jaren een grote rol gaat spelen. Er worden doelen gesteld, maatregelen genomen, we moeten verpakkingen anders gaan gebruiken en duurzamer produceren. Alles moet recyclebaar worden en het gerecyclede materiaal moet ook weer opnieuw nuttig ingezet kunnen worden.

Onderstaande sprekers praten u bij over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van o.a. circulaire uitdagingen.

Sprekers

Marnix van Gurp

Marnix van Gurp is algemeen directeur van Brightlands Materials Center, een publiek-privaat R&D-centrum op het gebied van polymere materialen, geïnitieerd door TNO en de Provincie Limburg. Hij werkte vele jaren voor DSM, eerst als wetenschapper en later in R&D management voor DSM Engineering Plastics.

Kunststoffen zijn zeer succesvol toegepast in hoogwaardige, veilige en kostenbesparende verpakkingen van diverse producten, met name voeding. De waarde aan het einde van de levensduur maakte echter geen deel uit van deze vereisten. De steeds groter wordende problemen met de opwarming van de aarde en plastic afval vragen om gezamenlijke actie om de circulariteit van plastic verpakkingen drastisch te verbeteren.

Caroli Buitenhuis

Caroli Buitenhuis van Green Serendipity is gespecialiseerd in circulair verpakken en in biobased plastics. Zij heeft een track record op het gebied van prijswinnende duurzame verpakkingsconcepten, geeft workshops rondom circulair verpakken en bioplastics en is internationaal werkzaam voor zowel brand owners en retailers als voor overheid en R&D instituten.

Lezing: Inzicht in Global, EU en NL beleid op gebied van Circulair Verpakken

Wat gebeurt er op beleidsniveau rondom verpakken in zowel Nederland, Europa als wereldwijd. En waar moet je als verpakkend bedrijf rekening mee houden voor de korte, middellange en lange termijn. In deze presentatie krijg je inzicht in de toekomst voor circulair verpakken tot 2050.

Vincent Mooij

Vincent Mooij is hoofd van SUEZ.circpack® binnen SUEZ, een wereldleider in slim en duurzaam resourcebeheer. SUEZ.circpack® biedt expertise en certificering inzake recycleerbaarheid van verpakkingen aan merkeigenaren, retailers en verpakkingsbedrijven, met als doel de recycleerbaarheid van verpakkingen te vergroten. De diensten variëren van algemene workshops tot specifiek advies en van certificering tot laboratoriumtesten.

Lezing: Mechanical or chemical recycling? Design is key

Sommigen zijn van mening dat chemische recycling het antwoord is op alle problemen bij de huidige recycling van plastic verpakkingen. Is het echt zo geweldig? Zal het echt alles veranderen? In deze sessie zullen we meer te weten komen over de problemen en vereisten en hoe dit zich verhoudt tot mechanische recycling.

Mark Roelands

Mark Roelands werkt bij TNO als senior scientist voor procestechnologie. TNO heeft als missie om de positie van de Nederlandse industrie te versterken en bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie zonder emissie van fossiele CO2. TNO ontwikkelt en evalueert hiervoor nieuwe processen gebaseerd op hernieuwbare koolstof en hernieuwbare energie. Mark en collega’s passen hun expertise op scheidingstechnologie toe om polymeren terug te winnen en op te zuiveren uit verschillende soorten reststromen plastics met fysische en chemische technieken.

Lezing: Chemische recycling, nu en toekomst

Om de circulaire economie van de grond te krijgen, is het nodig om meer plastics te recyclen en een hogere kwaliteit en waarde te behalen dan nu mogelijk is. In het domein van plastics recycling, zijn sortering en mechanische recycling van plastic afvalstromen de technieken die in praktijk worden toepast en voortdurend worden verbeterd. Chemische depolymerisatie van polyesters terug naar monomeren is een technologie die wordt opgeschaald door verschillende partijen.

Ook thermisch-chemische processen zoals pyrolyse en vergassing zijn ver in ontwikkeling. Plastic afvalstromen worden hierin omgezet naar grondstoffen voor het maken van nieuwe plastics. Minder bekend is de opkomende techniek voor fysische recycling, waarbij polymeren worden opgelost en opgezuiverd vanuit plastic afvalstromen die met mechanische recycling lastig te verwerken zijn. TNO heeft een testopstelling gebouwd voor het dissolutie proces en onderzoekt hiermee wat de potentie is voor het terugwinnen van polymeren uit meerlaags verpakkingen.

Luuk Beenders

Luuk Beenders is director van BLOMIX, een vooruitstrevende en meedenkende matrijzenmaker in de blow moulding branche, met een track record van bijna een halve eeuw. BLOMIX levert aan en werkt samen met toonaangevende merken en participeert in materiaalonderzoek bij de bekendste materiaalproducenten.

Lezing: Gerecycled materiaal als uitgangspunt voor nieuwe producten

In de kunststof blaasproductenmarkt waarin wij actief zijn, is een duidelijke en steeds sneller wordende verschuiving te zien naar het gebruik van gerecycled materiaal. Veel partijen in de kunststof blow moulding branche, dragen bij aan het verder circulair worden van het proces. Dit begint bij het ontwerp van het product en eindigt bij het hergebruik van datzelfde product.

Tom Ligthart

Tom Ligthart is gepromoveerd in Milieu- en landbouwwetenschappen en werkzaam als LCA- en Duurzaamheidsexpert bij TNO. Hij ontwikkelde o.a. aanpassingen en uitbreidingen van de huidige LCIA-methodologie over de integratie van sociale factoren, industriële veiligheid en gezondheid. Daarnaast was hij betrokken bij het Top Instituut Food & Nutrition voor het ontwikkelen en toepassen van een op LCA gebaseerde verpakkingstool en gaf hij colleges over duurzaamheid van verpakkingen aan verschillende Nederlandse hogescholen.

Lezing: LCA's in verpakkingen

Er is een groeiende vraag naar duurzame verpakkingen, maar deze zullen wel ontworpen moeten worden. In het wetenschappelijk programma ‘Sustainable packages’ van KIDV en TiFN heeft TNO een bijdrage geleverd door het ontwikkelen van EnvPack, een tool voor de milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) van het ontwerp van verpakkingen. EnvPack is op een aantal hogescholen bij het opleiden van de toekomstige verpakkingsontwerpers gebruikt. In de presentatie wordt EnvPack toegelicht en worden voorbeelden van de toepassing gegeven.

Scroll naar top