Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht

VERPAKKEND ONTBIJTNIEUWS

Content for breakfast

KIDV en NRK trappen twee beursdagen af met ‘Verpakkend Ontbijtnieuws’. Tijdens deze sessies worden alle ins- & outs over verpakken en voedselverspilling ter sprake gebracht. De ontbijttafel staat centraal en wordt voorgezeten door een onafhankelijke journalist die de tafelgasten introduceert bij het publiek. Hierna volgt een ronde tafeldiscussie vanuit de verschillende achtergronden van de gastsprekers.

Zero waste, is dat haalbaar?

Tijdens Empack houdt het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) twee rondetafelgesprekken met als hoofdvraag ‘Zero waste, is dat haalbaar?’. Onder leiding van tafelvoorzitter Mark Beumer (programmamanager bij Het Groene Brein) gaan producenten en importeurs van verpakte producten en andere ketenpartijen gaat het KIDV in gesprek over twee actuele thema’s:

Kansen en uitdagingen van herbruikbare verpakkingen

Herbruikbare verpakkingen werden tot voor kort vooral ingezet in het business-to-business traject, zoals pallets en we kennen natuurlijk de bierkratten en -flesjes die na gebruik weer kunnen worden ingeleverd bij de supermarkt. Het gebruik van herbruikbare verpakkingen zorgt voor minder afval en materialen kunnen langer worden hergebruikt. Er ontstaan steeds meer initiatieven om het hergebruik van consumentenverpakkingen te stimuleren en in praktijk te brengen. Tom Domen (Ecover method), Inge Luyten (Recycling Netwerk), Ernst Worrell (Universiteit Utrecht) en Marcel Keuenhof (KIDV) gaan in gesprek over de kansen en uitdagingen.

De effecten van 100% recyclebare verpakkingen

Er is veel aandacht voor de recyclebaarheid van materialen en verpakkingen. De Europese commissie en Nederlandse overheid stellen hoge recyclingdoelstellingen. Daarnaast hebben bedrijven hoge ambities en committeren zij zich aan initiatieven die inzetten op 100% recyclebare en herbruikbare verpakkingen. Wat is het effect van deze focus op recyclebaarheid op andere milieufactoren? Voor welke keuzes komen bedrijven te staan en welke afwegingen moeten zij maken? Aan tafel zitten Laura Piebinga (Friesland Campina), Arnoud Passenier (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Chris Bruijnes (KIDV).
Naamloos-1

De kracht van kunststof verpakkingen

Tijdens Empack houdt NRK Verpakkingen een rondetafelgesprek over ‘De kracht van kunststof verpakkingen’. In de discussies rondom zwerfafval lijkt het erop dat de waarde van deze verpakkingen vaak wordt onderschat. Laten we ons met elkaar teveel leiden door emoties in plaats van door de feiten? Wat zijn de voordelen van kunststof verpakkingen? Welke uitdagingen dienen zich aan en hoe ziet de toekomst eruit?

Rob Verhagen (Oerlemans Packaging Group), Ulphard Thoden van Velzen (Wageningen Food & Biobased Research), Hylke Brunt (FNLI) gaan onder leiding van Roger Loop (NRK Verpakkingen) met elkaar in gesprek over de pluspunten van kunststof verpakkingen. De tafelgasten nemen aansprekende voorbeelden mee van projecten of producten waar zij trots op zijn. Want dat plastic verpakkingen belangrijke milieuvoordelen leveren, staat vast. Aan de hand van stellingen komen de huidige maatschappelijke discussies aan bod, net als de invloed van (inter)nationale wet- en regelgeving en de trends die zich aandienen.

Neem een ontbijttrommeltje mee en schuif aan voor discussie en inspiratie!

 

Tafelgasten

Scroll over de afbeeldingen voor meer informatie over de tafelgasten

Roger Loop is sinds mei 2020 directeur van NRK Verpakkingen. Door eerdere functies bij de Europese branchevereniging voor de flexibele-verpakkingsindustrie en BureauLeiding beschikt hij over veel kennis van zowel de kort- als lang-cyclische kunststof producten en verpakkingen.
Rob is Sustainability Director bij Oerlemans Packaging Group. Oerlemans Packaging is met 8 productielocaties in Nederland een van de grootste folieblazers van de Benelux en voorloper op het gebied van duurzaamheid. Rob’s expertise om externe trends te vertalen naar interne strategie is een goede basis voor het verduurzamen van verpakkingen en plastics. Rob heeft een multidisciplinaire achtergrond en is actief betrokken bij verschillende duurzame initiatieven, zowel binnen de verpakkingsindustrie als daarbuiten.
Ulphard is een scheikundige die in 1995 in Wageningen ging werken aan het verlengen van de houdbaarheid van verse producten middels verpakkingen. Sinds 2008 beschrijft hij de recyclingketens van verpakkingen. Design-for-recycling is hierbij essentieel, maar wordt nog belemmerd door dilemma’s. Immers welke verpakkingsfuncties willen opgeven omwille van de circulariteit?
Ingeborg is opgeleid als Industrieel Ontwerper aan de TUDelft, heeft 9 jaar als Product Design Manager in de kunststof industrie gewerkt en is daarna als adviseur duurzame innovatie bij Partners for Innovation gaan werken. Zij heeft veel ervaring opgebouwd o.g.v. ketensamenwerking binnen de Kunststofsector. Dit past zij nu o.a, toe als Sector Coördinator Kunststoffen bij CIRCO.
Hylke Brunt vertegenwoordigt de Nederlandse Levensmiddelenindustrie op het verpakkingsdossier en is vanuit die hoedanigheid betrokken bij de verbetering van downstream recycling en upstream ontwikkelingen t.a.v. design keuzes. Hij is verantwoordelijk voor het nieuwe brancheplan duurzaam verpakken en geeft opvolging aan de follow-up van de acties uit dit brancheplan.

ROGER LOOP

ROB VERHAGEN

ULPHARD THODEN VAN VELZEN

INGEBORG GORT

HYLKE BRUNT

Scroll naar top